Tình yêu

Đàn ông ai cũng giống nhau, nhưng tại sao phụ nữ lại mất nhiều thời gian như thế để lựa chọn một người cho mình?