Tâm sự

Đàn bà khổ quá thì hãy tự lau nước mắt rồi rời khỏi người đàn ông đã làm mình đau