Tâm sự

Đàn bà dẫu là hoa hay cỏ dại cũng không bao giờ là thứ để đàn ông mang ra đùa cợt