Tâm sự

Đàn bà có khí chất chính là người không thích khoe khoang