Tâm sự

Đàn bà bớt nói đi để dành sức lực và thời gian kiếm tiền nuôi con!