Gia đình

Đã là vợ chồng yêu thương nhau, hãy cứ giả khờ mà bao dung hết thảy…