Tình yêu

Cuối cùng rồi, cũng đã đến lúc anh phải buông