Sống

Cuộc sống Mỹ có thật là thiên đường, nên đi hay ở?