Tình yêu

Cứ can đảm tỏ tình, biết đâu bạn sẽ có gấu trong vòng một nốt nhạc