Tình yêu

Công khai tình yêu trên Facebook, tại sao không chứ?