Tâm sự

Có phải đàn bà giỏi hơn chồng rất khó có hạnh phúc?