Tâm sự

Có những người ta chỉ nhớ chứ không làm phiền