Tâm sự

Có những ngày thất tình, chỉ muốn nằm, thở và ăn