Tâm sự

Có những mối quan hệ giữ thì đau mà buông thì không đành…