Sống

Có những điều nếu ích kỉ được thì cứ làm, sẽ không ai trách bạn cả