Tâm sự

Có một loại phụ nữ, dù ế nhưng còn lâu mới thèm chủ động đi tán đàn ông, bởi nàng luôn biết giá trị của bản thân!