Tình yêu

Có một kiểu tình yêu, chia tay là muốn xóa sạch dấu vết