Tâm sự

Cô gái à, vì em xứng đáng với hai chữ an yên