Sống

Có đáng hay không khi quyết định tha hương xứ người?