Tôi kể

Có buộc phải theo đạo khi kết hôn với người công giáo không?