Tình yêu

Có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: Mình có đang mù quáng trong tình yêu?