Tâm sự

Cô ấy, người thích một mình nhưng lại sợ nỗi cô đơn!