Tình yêu

Chuyện tình yêu đã vào dĩ vãng, khi say đừng nên gọi điện cho người yêu cũ?