Tình yêu

Chúng ta rồi sẽ tốt, sẽ yêu, sẽ mỉm cười..