Tâm sự

‘Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ tiếc là không cùng với nhau’