Tâm sự

Chúng ta rất giỏi “tắt” chế độ “lắng nghe”, nhưng lại không giỏi “bật” nó lên trở lại!