Tâm sự

Chúng ta lướt qua đời nhau như những làn gió ngược chiều