Tâm sự

Chúng ta không dưng bắt gặp nhau giữa thế gian hơn 7 tỷ người…