Tâm sự

Chúng ta giờ đây, chung đường nhưng ngược lối đi…