Tâm sự

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau bởi đã quên đi tại sao bắt đầu