Tình yêu

Chọn đơn phương, tôi chọn đi đường một chiều