Tâm sự

Chỉ khi bạn nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi, bạn mới hiểu được điều gọi là “can đảm”