Tâm sự

Chỉ cần bạn chọn góc nhìn khác đi, sự việc có thể rất khác!