Tâm sự

Chào người cũ, anh lấy vợ rồi em cũng phải hạnh phúc thôi!