Sống

Cầm bùn ném người khác, dù trúng hay không thì tay bạn đã lấm bẩn