Tâm sự

Cách nhau nửa Trái Đất, tôi và bạn vẫn là diều và gió