Tâm sự

Buông nhau thì dễ nhưng gặp được nhau thì rất khó!