Sống

Buồn đời, ông chú Trung Quốc mang bếp ga ra ngồi nấu mì ăn ngay giữa đường cao tốc