Tâm sự

Bước vào sổ điện thoại của người khác thì dễ, bước vào trái tim của họ thì khó…