Tình yêu

Bộ tranh không thể đúng hơn về sự khác biệt giữa lúc mới yêu và khi yêu lâu