Tâm sự

Biết sao đây khi trái tim tôi không chọn người yêu tôi…