Gia đình

Biết rằng đàn bà hơn nhau ở tấm chồng thế nhưng cũng phải nhớ đàn ông hơn nhau ở người phụ nữ đi cùng