Tình yêu

Biết không anh, em yêu anh nhiều hơn những gì em nói