Tâm sự

Bên cạnh anh lúc này mà tim cứ ôm mộng được yêu anh của nhiều năm trước