Tâm sự

Bắt gặp và buông tay âu cũng chỉ là một sự lựa chọn