Tâm sự

Bao giờ em kiếm được cho mình một mối tình trước sau không đổi?