Tâm sự

Bạn tự nguyện làm một nạn nhân, hay sẵn sàng làm một người chiến thắng?