Xã hội

Bạn có tin rằng có “ai đó” luôn đi theo mình không?