Tình yêu

Bạn có hiểu được cảm giác yêu đơn phương như thế nào không?