Xã hội

Bạch Dương nhiều tật xấu vô biên, nhưng đã lỡ yêu rồi thì hãy chấp nhận nhé!